Zovemo Vas na “Majuško španceraje v Slakovcu” 11. maja v jedni vuri popolne

Udruga žena Slakovec Vas zove na “Majuško španceraje v Slakovcu” 11. maja v jedni vuri popolne!

Start bode pre vatrogasnome domu i počeli bumo točno v jedni vuri (13h).
Kaj Vas čeka?
Španceraje po stezi okoli Slakovca, po šumi i polu, za počivati Vas čeka 8 klopi, pijača za žejo i nekaj za pojesti, fini domoči koloči…

Naš slakovski Dečji zbor bu popeval i dojdu nam mažoretkinje z Nedelišća.
Pobiramo kotizacijo po 10 kuna, a za to dobite malo uspomeno i jesti posle španceraja.
Ak bo dešč onda si zemite mamrelo, ako pak bu fest curelo onda bomo se špancerali drugi vikend.

Veselimo se kaj bute došli!!