Pozivamo Vas na sajam MESAP Jesen

Pozivamo Vas na tradicionalnu sajamsku priredbu MESAP „JESEN 2014“ koja se održava od 14. do 16. studenog 2014. godine u Nedelišću.

Ove godine, 8. sajam MESAP JESEN predstaviti će gospodarstvenike i udruge iz nekoliko gospodarskih grana :

  • poljoprivreda : poljomehanizacija , oprema za farme, sjemenska roba,stočna hrana, oprema za voćarstvo i vinogradarstvo, oprema za podrumarstvo, sadnice,
  • sistemi za navodnjavanje , staklenici i plastenici…
  • prehrana : mesni i mliječni proizvodi, voće i povrće, pekarski proizvodi, konditorski proizvodi , vina…
  • obnovljivi izvori energije : energija sunca , vjetra , bio plin na farmama…
  • komunalna oprema i hortikulturno uređenje
  • sajam ekologije i zdrave prehrane

Za sve informacije i prijave obratite se na MESAP d.o.o. , Marčec Josipa 27, 40305 Nedelišće,  tel. 040 822-850,  fax 040 822 851 ili na e-mail: mesap@mesap.hr, mesap@ck.t-com.hr .

Prijava za sajam na stranici MESAP-a : www.mesap.hr