Pozivamo Vas na MESAP Advent

Pozivamo Vas na 4. adventski sajam MESAP Advent koji će se održati 13. i 14. prosinca u sajamskoj dvorani u Nedelišću.

Za sve informacije i prijave obratite se na MESAP d.o.o. , Marčec Josipa 27, 40305 Nedelišće,  tel. 040 822-850,  fax 040 822 851 ili na e-mail: mesap@mesap.hr, mesap@ck.t-com.hr .

Prijava-ADVENT 2014