MESAP JESEN 2015

MESAP d.o.o. organizira tradicionalnu sajamsku priredbu MESAP JESEN 14. i 15. 11. 2015. godine u Nedelišću.

9. sajam MESAP JESEN predstaviti će gospodarstvenike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i udruge iz nekoliko gospodarskih grana:

  • poljoprivrede
  • sajam ekologije i zdrave prehrane
  • obnovljivih izvora energije
  • komunalne opreme i hortikulturnog uređenja

Za sve informacije i prijave obratite se na MESAP d.o.o. , Marčec Josipa 27, 40305 Nedelišće

tel. 040 822-850, fax 040 822 851
e-mail: mesap@mesap.hr, mesap@ck.t-com.hr .

Prijava za sajam na stranici MESAP-a.