Međimurski sajam poduzetništva

Pod motom Mi stvaramo prilike MESAP d.o.o. u lipnju organizira središnju sajamsku priredbu, međunarodnog karaktera, Međimurski sajam poduzetništva. Na MESAP-u se tijekom godine organiziraju i manji specijalizirani sajmovi. Osnivači MESAP-a d.o.o. su Općina Nedelišće i Međimurska županija.

Sajamske priredbe u 2015. godini:

17.-19. travnja 2015. MESAP Libar – 8. sajam knjiga

12.-14. lipnja 2015. MESAP 2015. – 17. sajam poduzetništva

13.-15. studenog 2015. MESAP Jesen – 9. sajam poljoprivrede, obnovljivih izvora energije i zdrave prehrane

12.-13. prosinca 2015. MESAP Advent – 5. adventski sajam