JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a MEĐIMURSKI DOLI I BREGI 2014.-2020.

Izrada Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga LRS na donošenje Skupštini LAG-a, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Javno savjetovanje o nacrtu LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. traje od 9. 3. do 14. 3. 2016. godine. Za savjetovanje je dostupan glavni dio nacrta bez priloga dokumentu. Napominjemo da je riječ o nacrtu koji još nije prošao korekturu pa se mogu naći određene greške u pisanju.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici da svoje komentare na prijedlog LRS upisuju u OBRAZAC te da ga najkasnije do 14. ožujka 2016. godine do 12 sati dostave na adresu elektroničke pošte lag.mdib@gmail.com.

NACRT LRS  i OBRAZAC za unošenje komentara i primjedbi preuzmite na linku ispod:

OBRAZAC_Savjetovanje s javnošću o nacrtu LRS

FINAL_LRS_BEZ PRILOGA

Skip to content