[spacer size=”50″] Turistička zajednica Općine Nedelišće nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19; u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu na adresi: www.tz-nedelisce.hr.

 

Stupanj usklađenosti

 

Mrežna stranica tz-nedelisce.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj 

 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Informatička tvrtka Multimedia – internet usluge (m2m) radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

Podizanje razine pristupačnosti

 

Turistička zajednica Općine Nedelišće nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svoje mrežne stranice i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežnu stranicu.

Unatoč naporima da stranica i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.tz-nedelisce.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.tz-nedelisce.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Turističke zajednice Općine Nedelišće i ugovorene informatičke tvrtke Multimedia – internet usluge (m2m) zadužene za ažuriranje i prilagodbu sadržaja.

Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. godine. Turistička zajednica Općine Nedelišće će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Nedelišće možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Zahtjev možete podnijeti sljedećim putem:

 

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turističku zajednicu Općine Nedelišće.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Turističke zajednice Općine Nedelišće korisnici mogu uputiti:

telefonom na broj: +385 40 822 671

e-mailom na adresu: tz@tz-nedelisce.hr

poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Nedelišće, M. Tita 60, 40305 Nedelišće

 

Postupak praćenja provedbe propisa

 

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr
[spacer size=”50″]

Skip to content