Crkva Presvetog Trojstva u Nedelišću

Po prvi put se ime istoimene župe spominje 1334. godine u popisu župa Zagrebačke biskupije, gdje se vodila kao Crkva svete Trojice. Današnja je crkva sagrađena 1460. godine kada se oko nje okupljao, ne samo vjerski već, i društveni i gospodarski život zanatlija, trgovaca i poduzetnika.

U 17. stoljeću crkva je dograđena današnjom lađom i tornjem crkve u baroknom stilu, a element najviše vrijednosti u objektu je 6 metara visoka kustodija, djelo nepoznatog majstora
kamenorezbara iz 16. stoljeća. Znamenitost za sebe svakako su oltari sv. Vida i sv. Antuna Padovanskog postavljeni sredinom 18. stoljeća, dok je koncem stoljeća postavljen oltar Gospe Lurdske kojem osobitu vrijednost daje prvi i najstariji kip Gospe Lurdske u Hrvatskoj.

Društveno-povijesna vrijednost Crkve Presvetog Trojstva je i u tome što se uz njezino djelovanje, u 17. stoljeću, vezuje i razvoj školstva. Potpunu obnovu objekat crkve doživljava 1912. godine, kada su postavljeni vitraji Josefa Palka iz Budimpešte te oltar sveta Tri Kralja. Iste je godine nastala slika “Posljednje večere” koja se nalazi na luku između svetišta i lađe.
Crkva pripada Župi Presvetog Trojstva i u njoj djeluju Zajednica mladih, Župni zbor i Župni Caritas. Glavna župna proštenja su: Presveto Trojstvo – koje se održava u nedjelju nakon svetkovine Duhova, i Gospa Lurdska – 11. veljače.

Skip to content